bontoh.co.th

คุณอยู่ที่: หน้าแรก สินค้า ข้อมูล ข่าวสารบริษัท

ข้อมูล ข่าวสารบริษัท

วันหยุดทางบริษัท/โรงงาน ช่วงปีใหม่ 

- ทางบริษัท/โรงงานจะส่งสินค้าวันสุดท้าย วันพฤหัสที่ 22 ธันวาคม 2559
- เปิดงานวันพุธที่ 4 มกราคม 2560

ทางบริษัทฯ จึงเรียนเพื่อทราบ
แจ้งไว้ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น.

..............................